ˆ

Osoby pełniące funkcje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Osoby pełniące funkcje

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "PROMYK" SP ZOZ
mgr inż. Magdalena Biniszkiewicz

Akapit nr 2 - brak tytułu

Z-ca Dyrektora - Kierownik Hostelu Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "PROMYK" SP ZOZ
Małgorzata Pakuszyńska - Kołecka

Akapit nr 3 - brak tytułu

Z-ca Dyrektora ds medycznych Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "PROMYK" SP ZOZ
Lek. Andrzej Żurakowski - specjalista rehabilitacji medycznej